انسان در طول تاریخ آنقدر به سگ علاقه داشته که تحقیقات جدید نشان می دهد دو بار آن را از گرگ ها اهلی کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، سگ ها حیوانات هوشمندی هستند که در طول تاریخ همواره مورد توجه انسان ها بودند و حالا مشخص شده این حیوان که در واقع نسخه اهلی شده گرگ به حساب می آید دو بار در گذر زمان و در دو نقطه متفاوت از دنیا اهلی شده است.

اسکن ژنتیکی سگ های باستانی نشان دهنده آن است که انسان ها در دو نقطه از زمین یعنی اروپا و شرق آسیا این حیوان را اهلی کرده و برای امور مختلف به کار گرفته اند.

تیمی متشکل از محققان از کشورهای مختلف جهان پس از بررسی های مختلف به این نتیجه رسیده اند که در غرب دور و شرق دور، سگ ها نه یک بار بلکه دو بار اهلی شده اند و جالب اینکه تا هزاران سال بعد از اهلی شدن این حیوان اثری از آن در مناطق حایل این دو نقطه(شرق دور و اروپا) نبوده است.

محققانی از دانشگاه آکسفورد نمونه هایDNAبه دست آمده از استخوان سگی متعلق به ۴۸۰۰ سال پیش را در ایرلند و ۵۹ سگ باستانی دیگر که بین ۱۴ تا ۳ هزار سال پیش زندگی می کرده اند مورد بررسی دقیق قرار داده و در نهایت نتایج به دست آمده را باDNAمربوط به ۲۵۰۰ سگ امروزی مقایسه کردند.

الگوهای مقایسه ای به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی سگ ها در طول تاریخ به دو نقطه متفاوت از دنیا تعلق داشته اند و به بیان دیگر دو بار در طول تاریخ از گرگ ها اهلی شده اند.

جزئیات این یافته مهم در نشریه ساینس منتشر شده است.