نظرسنجی ها نشان می دهد که اگرچه اتحادیه اروپا از حمایت اکثریتی ناچیز برخوردار است، حس بدبینی نسبت به این نهاد با سرعتی قابل تامل رو به افزایش است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بی بی سی، کمی بیش از دو هفته مانده به برگزاری همه پرسی جدایی/ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا، گزارش مرکز نظرسنجی «پیو» نشان می دهد که بدبینی نسبت به این نهاد در میان ساکنین قاره سبز رو به افزایش است.

با این حال، گزارش مرکز پیو حاکی از آن است که یک اکثریت ناچیز با متوسط رقم ۵۱ درصد از کل مردمی که از ۱۰ کشور اروپایی در این نظرسنجی شرکت کرده اند، همچنان از نهادی به اسم اتحادیه اروپا حمایت می کنند.

در این میان، ۴۲ درصد خواستار کسب اختیار عمل بیشتر از سوی کشورهایشان در تعامل با اتحادیه اروپا شده اند. گفتنی است که مردم یونان با ۷۱ درصد و فرانسه با ۶۱ درصد بیشترین بدبینی را نسبت به تداوم حضور در اتحادیه اروپا دارند.

جالب آنکه در مقایسه با سال ۲۰۱۵، محبوبیت اتحادیه اروپا در نزد فرانسوی ها ۱۷ درصد، نزد اسپانیایی ها ۱۶ درصد، نزد انگلیسی ها ۶ درصد و در نزد ایتالیایی ها ۶ درصد کاهش داشته است.

در عین حال نظرسنجی دیگری که از سوی موسسه فرانسوی «تی ان اس» صورت گرفت نشان می دهد که بیشتر مردم قاره سبز خواستار تداوم حضور انگلستان در اتحادیه اروپا هستند.

از سوی دیگر نظرسنجی تی ان اس نشان می دهد که در داخل خود انگلستان روند معکوسی طی می شود. به این ترتیب، ۴۱ درصد انگلیسی ها خواستار تداوم حضور در بلوک ۲۸ عضوی اتحادیه هستند حال آنکه ۴۳ درصد به جدایی تمایل بیشتری دارند.

انگلستان قرار است در تاریخ ۲۳ ماه میلادی جاری(ژوئن) در خصوص جدایی / ماندن در اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار کند.