ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه به کارمندان انگلیسی اتحادیه اروپا اطمینان داد که اتحادیه مزبور درهای خود را به روی آنها نمی بندد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه از بروکسل، وی در واکنش به برگزاری همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفت که کارمندان انگلیسی این اتحادیه نگران شغل خود نباشند.

وی یادآور شد که کارمندان کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، برای این اتحادیه کار می کنند. یونکر با این حال بدون تضمین حتمی امنیت شغلی برای کارمندان انگلیسی اتحادیه اروپا گفت: وقتی به این نهاد پیوستید، کلاه ملیت تان را در آستانه در از سر برداشتید و اکنون این در به روی شما بسته نخواهد شد. براساس آمار اتحادیه اروپا، یکهزار و ۱۶۴ شهروند انگلیسی در کمیسیون اروپا مشغول به کار هستند که این تعداد حدود سه و نیم درصد از مجموع ۳۳ هزار کارمند این سازمان را تشکیل می دهند. همه پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، روز گذشته(پنجشنبه) در این کشور برگزار شد و بیش از ۵۰ درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی به خروج انگلیس از اتحادیه مزبور، رأی مثبت دادند.