معاون سیاسی دفتر روحانی گفت: ‌ ستاره‌های پرچم اتحاد دراروپا در حال فرو افتادن است؛ خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی یک «فرصت تاریخی» برای ایران است.

به گزارش خبرگزاری موج، حمید ابوطالبی در صفحه شخصی توییتری خود نسبت به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا واکنش نشان داد. ابوطالبی با بیان اینکه اتحادیه اروپایی زمان درازی است که اعتمادمردم اروپا به خود را از دست داده است، گفته است: ‌ این روند جدید سبب قدرت، امنیت و رفاه بیشتر دیگران می شود. وی تحولات اقتصادی کشورهای جنوب اروپا، تروریسم و بحران مهاجرت را از نشانه‌های فروپاشی اتحادیه اروپا دانسته و نوشته است: ‌ اما دومینوی سقوط با Brexit (خروج بریتانیا) آغاز می‌شود. معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را زمین لرزه‌ بزرگ اروپا تعبیر کرده و معتقد است: ‌ ستاره‌های پرچم اتحاد در اروپا در حال فرو افتادن است؛ خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی یک «فرصت تاریخی» برای ایران است؛ باید از این فرصت تازه، ‌‌نهایت بهره را برد.