همه‌پرسی در مورد خروج یا باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا آغاز شد

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج،  نظرسنجی‌ها تا آخرین ساعات پیش از رای‌گیری نشان می‌دهد که میزان حمایت طرفداران و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بسیار نزدیک است. رهبران کشورهای بزرگ صنعتی از جمله آمریکا و ژاپن به مردم بریتانیا توصیه کرده‌اند تا رأی به ماندن در اتحادیه اروپا بدهند. حدود ۴۶ میلیون و پانصدهزار نفر واجد شرایط رای‌ دادن هستند. بر روی برگه رأی نوشته شده آیا می‌خواهید پادشاهی متحد بریتانیا همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی بماند یا اتحادیه اروپا را ترک کند.