نماینده امور داخلی اتحادیه اروپا به یکی از روزنامه‌های آلمانی گفت که کمیسیون اروپایی در نظر دارد که با پرداخت پول به کشورهای خاورمیانه و آفریقایی در زمینه مهار بحران پناهجویان با آنها به توافق برسد.

به گزارش گروه خبرگزاری موج، پس از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه در زمینه پذیرش پناهجویان، کمیسیون اروپا درنظر دارد تا با پرداخت پول به بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقا با آنها توافقی را در زمینه پناهجویان نهایی کند. «دیمیتریس آوراموپولوس» نماینده امور داخلی اتحادیه اروپا در این مورد به روزنامه آلمانی «ولت» گفت: «هدف از این اقدام مبارزه با منشأ آوارگی افراد و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی است». کشورهای هدف مهاجرت قصد دارند با مشوق های اقتصادی از کشورهای مبدأ بخواهند تا اتباعی را که اقدام به مهاجرت می‌کنند، بازگردانند؛ چرا که فقدان همکاری میان طرفین می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. آورامپولوس همچنین گفت: «این ایده در پی تجربیاتی که ما در نتیجه توافق اروپا با ترکیه به دست آوردیم، مطرح شده است. می توانیم با هر کشوری که همکاری می‌کند، نشان دهیم که علاوه بر کمک‌های فعلی، حمایت‌های دیگری یا حتی توسعه روابط بازرگانی را مدنظر داریم با این حال هر کشوری که به توافق تمایلی نداشته باشد هم با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد.» قرار است این موضوع امروز در کمیسیون اروپایی در استراسبورگ مطرح شود. اردن، لبنان، تونس، نیجریه، سنگال، مالی، نیجریه، اتیوپی و لیبی از جمله کشورهایی هستند که از کمک مالی به آنها صحبت به میان آمده است.