خبر انتخاب ویرجینیا راجی به عنوان نخستین زنی که در تاریخ ایتالیا شهردار «رم» پایتخت این کشور می شود، در صدر رسانه های بین المللی قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از لوموند، ویرجینیا حقوقدان که صاحب یک پسر است،  موفق شد به عنوان نامزد «جنبش پنج ستاره » بیش از ۶۰ درصد آرای دوردوم انتخابات شهرداری ها را کسب کند. بنابر این گزارش، پیروزی ویرجینیا را می توان در همه شهرهای ایتالیا و بویژه رم پایتخت این کشور شنید یعنی در خیابان ها، رستوران  ها و اتوبوس و مترو پیروزی این زن به گوش می رسد. روزنامه لوموند در ا دامه این گزارش نوشت: یکی از دلائل پیروزی خانم ویرجینیا ، رک و شفاف بودن اوست که توانسه مردم را جذب خود کند. از سوی دیگر روزنامه فرانسوی لوفیگارو نیز گزارش داد که نخستین زن در تاریخ رم به شهرداری پایتخت ایتالیا راه یافت. خبرگزاری فرانسه هم در گزارش نوشت که راجی با کسب دستکم ۶۰ درصد آرا موفق شد رقیب خود «روبرتو جیاکتی » چپگرا را شکست دهد و به ساختمان شهرداری رم راه یابد. نتایج دور دوم انتخابات محلی ایتالیا که دیروز یکشنبه در شهرهای بزرگ این کشور از جمله رم، میلان و ناپل آغاز شد، آزمون دیگری برای سنجش محبوبیت حزب چپگرای دموکراتیک ماتئو رنزی'نخست وزیر این کشور است. نامزد حزب موسوم به جنبش پنج ستاره برای شهرداری رم در دور نخست انتخابات در شانزدهم خرداد گذشته توانسته بود با کسب بیش از ۳۵ درصد آرا به دور دوم راه یابد.