سرویس بین الملل - نخست وزیر انگلیس که پس از برگزاری همه پرسی و خروج این کشور از اتحادیه اروپا جانشین دیوید کامرون شد اعلام کردکه انگلیس دیگر به اتحادیه اروپا باز نمی گردد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رسانه های انگلیس، «تراز می»  دیروز در نشست هیات وزیران انگلیس با برگزاری همه پرسی دوباره برای تعیین سرنوشت انگلیس در اتحادیه اروپا به شدت مخالفت کرد. وی گفت:دولت اقداماتی را که باید اتخاذ نماید، مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد، تا فرصت های جدیدی برای نقش جدید لندن در جهان بیابد. نخست وزیر انگلیس بر این نکته تاکید کرد که منظور وی از این مطلب آن است که نظرسنجی دیگری صورت نخواهد گرفت و تلاش هایی برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا از راه پشتی در جریان نیست و دولت لندن در واقع تصمیم دارد به این تصمیم خود عمل کند. ترزا می به عنوان جانشین دیوید کامرون عهده دار پست نخست وزیری شد. کامرون به دنبال اعلام موافقت ۵۲ درصد از شهروندان انگلیس در همه پرسی ۲۳ ژوئن با بیرون آمدن کشورشان از اتحادیه اروپا از پست نخست وزیری استعفا داد. بسیاری از هواداران باقی ماندن لندن در اتحادیه اروپا بر برگزاری یک نظرسنجی دیگر اصرار دارند زیرا بر این باورند که خروج از اتحادیه اروپا به نفع انگلیس نیست.