مَردی با استفاده از چاقو به یک افسر زن در یک پاسگاه پلیس فرانسه حمله و او را زخمی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، یک افسر پلیس فرانسوی در پاسگاه از سوی فردی مسلح به چاقو مورد حمله قرار گرفت.

بر این اساس، مردی پس از ورود به پاسگاه پلیس شهر «تولوز» هنگامی که نتوانست اسلحه این افسر زن را برُباید، با چاقو به وی حمله ور شد.

گزارش های واصله حاکیست مَرد مهاجم این افسر زن را از ناحیه گردن مورد حمله قرار داده است.

خبرگزاری راشا تودی اعلام کرده است که حال این افسر زن وخیم نیست.

مَرد مهاجم دارای تابعیت الجزایری اعلام شده است. البته این امر از سوی مسئولین پلیس مورد تأیید قرار نگرفته است.