سرویس بین الملل - اختلاف نظر سران دولت فرانسه و مقامات این کشور بر سر لباس شنای اسلامی معروف به بورکینی بالا گرفت

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری فرانسه علی رغم لغو قانون ممنوعیت استفاده از لباس شنای اسلامی در سواحل این کشور برخی شهرداران شهرهای ساحلی فرانسه از لغو قانون استفاده از لبس شنای اسلامی سرباز زدند. شورای دولتی فرانسه ممنوعیت استفاده از لباس شنای اسلامی را ناقض آزادی های اساسی در زمینه بیان، حرکت های مذهبی و انتخاب لباس دانست و رای به تعلیق این قانون داد. برنارد کازنو وزیر کشور فرانسه نیز ممنوعیت استفاده از این نوع لباس را مغایر قانون اساسی این کشور دانست و افزود این قانون نه تنها بی اثر و بی فایده است بلکه باعث ایجاد تنش و خصومت نیز خواهد شد. شورای اسلامی فرانسه نیز با حمایت از لغو این قانون آن را پیروزی عقل سلیم لقب داد و تصریح کرد که لغو این قانون باعث تنش زدایی و بهبود وضعیت وخیم بانوان مسلمان خواهد شد. با این وجود ۲۰ شهردار شهرهای مختلف فرانسه تاکنون از لغو این قانون سرباز زده اند و همچنان از حضور زنان مسلمان با پوشش یاد شده در سواحل ممانعت به عمل می آورند. اخیر نیکلا سارکوزی نیز که خود را برای حضور در انتخابات آتی فرانسه آماده می کند طی یک اظهار نظر جنجالی اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات استفاده از لباس شنای اسلامی معروف به بورکینی را در سراسر فرانسه ممنوع می کند.