وزیر دفاع سوئیس اعلام کرد که تهدید به حملات تروریستی در این کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، وزیر دفاع سوئیس در اظهاراتی از روند رو به افزایش تهدیدات تروریستی در کشورش خبر داد.

«گای پارملین» وزیر دفاع سوئیس در این باره اعلام کرد: به وضوح مشخص است که تهدیدات تروریستی و روند آن در کشور سوئیس رو به افزایش است.

«گای پارملین» با مقایسه آمار پیشن تهدیدات تروریستی در سال ۲۰۱۰ با وضعیت کنونی تأکید کرد: وقتی درباره تروریسم سخن به میان می آوریم؛ پر واضح است که تهدید به حملات تروریستی در این کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

روزنامه «بلیک» چاپ سوئیس درباره اظهارات وزیر دفاع این کشور می افزاید: مقامات سوئیسی به تهدیدات بالقوه توجه داشته و در تمامی موارد بر آن نظارت دارند. نیروهای امنیتی در تلاشند تا چیزی از پوشش دید آن ها مخفی نماند.

این در حالیست که چهارشنبه گذشته، «گای پارملین» گزارش دولتی را در خصوص اوضاع امنیتی سوئیس ارائه کرد که در مقایسه با گزارش قبلی در سال ۲۰۱۰؛ گزارش سال جاری ابراز نگرانیِ بیشتری به تروریسم و مهاجرت را نشان می دهد.

گفتنی است، ابراز نگرانی های صوریِ مقامات کشورهای غربی درباره پدیده تروریسم و بحران مهاجران در حالی بیان می شود که برخی کشورها از قبیل ایران از سال ۲۰۱۱ و با ظهور گروه تروریستی - تکفیری داعش، درباره گسترش آن به اقسا نقاط جهان به کشورهای غربی حامی تروریسم هشدار داده بودند.