سرویس بین الملل - وزیر دفاع سوئیس از افزایش تهدیدات تروریستی ضد کشورش ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از روزنامه بلیک سوئیس گای پارملین تصریح کرد که تهدید به حملات تروریستی ضد کشورمان افزایش یافته است. وزیر دفاع سوئیس با نگران کننده خواندن این امر افزود این آمار در مقایسه با سالهای گذشته رشد زیادی داشته که ناشی از مهاجرت بسیاری از مردم آواره آفریقا و آسیا می باشد. وی گفت البته با توجه به افزایش تروریسم و تهدید آن برای سوئیس مقامات و نیروهای امنیتی این کشور با دقت تمام تمامی تهدیدات بالقوه و بالفعل را زیر نظر دارند. اروپا در ماه های گذشته هدف حملات مکرر تروریست ها قرار گرفته است که علاوه بر تلفات جانی باعث گسترش ترس و وحشت در اروپا شده است.