یک شرکت اروپایی آشپزخانه هایی طراحی کرده که از آن به عنوان نسل جدید محیط پخت و پز یاد می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، آشپزخانه مفهومی هوشمندی را مشاهده می کنید که طی مراحل پخت و پز کاربر خود را راهنمایی می کند و روی سطح تخته آشپزخانه می توان دستور پخت، اندازه گیری مواد آشپزی و حتی فیلمبرداری از فرآیند پخت و پز را در اختیار داشت. از ویژگی دیگر این آشپزخانه، امکان استفاده از درجه حرارات برای پخت در هر قسمتی از سطح تخته آشپزخانه است. همچنین می توان به تصاویر نقاشی روی محیط این آشپزخانه جان بخشید.