سرویس بین الملل - شماری از شهرداران شهرهای ساحلی فرانسه همچنان بر مخالفت خود با استفاده از پوشش اسلامی برای شنا توسط بانوان مسلمان ادامه می دهند و این موضع گیری آنان باوجود رای دادگاه قضایی این کشور علیه ممنوعیت استفاده از این پوشش اتخاذ می شود.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از لوفیگارو، شهرداران این شهر اعلام کردند که باوجود مخالفت دادگاه قضایی فرانسه آنها مخالف استفاده از پوشش اسلامی شنا در سواحل مناطق تحت مدیریت آنها هستند. این روزنامه افزود: هر چند عالی ترین مرجع قانونی فرانسه مخالفت خود را با ممنوعیت استفاده از این پوشش اعلام کرده است ولی این شهرداران تلاش می کنند این پروندن را باز نگه بدارند. دادگاه قضایی فرانسه در نشست جمعه گذشته خود ضمن مخالفت با این ممنوعیت تاکید کرد که اینگونه رویکردها نظم و امنیت ملی فرانسه را به مخاطره می اندازد. فرانسه بیش از چهار و نیم میلیون مسلمان را در خود جای داده است و مسلمانان بزرگترین و مهمترین جامعه اقلیت این کشور را تشکیل می دهند.