محققان اروپایی سیاره ای رصد کرده اند که از ویژگی حیات برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری موج، اخترشناسان رصدخانه قسمت جنوبی اروپا سیاره ای را شناسایی کرده اند که اندازه آن تقریبا به بزرگی زمین و قابل سکونت است که فاصله بسیار نزدیکی با ستاره خود دارد.
فاصله این سیاره فراخورشیدی با ستاره خود به اندازه ای است که اجازه می دهد دمای ملایمی برای وجود آب مایع در سطح آن تصور شود. نام این سیاره جدید Proxima b است که در فاصله ۴.۲ سال نوری با زمین قرار دارد. اخترشناسان بر این باور هستند که Proxima b دارای سطح صخره ای و در یک منطقه قابل سکونت است. گردش این سیاره به مدار ستاره خود ۱۱ روز به طول می انجامد ضمن اینکه در مدار پروکسیما قنطورس که نزدیک ترین منظومه به منظومه شمسی است، واقع شده است. جرم منظومه Proxima b در حدود ۱.۳ برابر جرم زمین است. نتیجه این تحقیق در نشریه Nature منتشر شده است.