سرویس بین الملل - رئیس مجس سنای فرانسه در باره تمدید حالت فوق العاده در این کشور به دلیل افزایش حملات تروریستی گفت: برقراری حالت فوق العاده راه حل مناسبی برای مقابله با تروریسم نیست.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج، «ژرار لارشر» که در گفت وگوی اختصاصی با روزنامه فرانسوی لوفیگارو سخن می گفت، افزود: برقراری حالت فوق العاده تنها یک می تواند یک اقدام مقطعی باشد و نمی تواند به عنوان یک راه حل دائمی و همیشگی برای مقابله با تروریسم بکار رود. رئیس مجس سنای فرانسه در بخش دیگری تاکید کرد: مردم و افکار عمومی فرانسه نیاز به یک راه حل بهتر و عملی تری است و بر این اعتقادند که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه اهمیت شرایط حاکم بر کشور را پاسخ نمی دهد. وی گفت: من تردید دارم که قوه مجریه کشور از حوادث و حملات اخیر در فرانسه درس گرفته باشد و به همین دلیل کمیسیون قانونگذاری مجس سنا خواستار اصلاحات در قوانین است.