سرویس بین الملل - پلیس فرانسه اقدام به تخلیه یک اردوگاه آوارگان و مهاجران در پاریس کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از روزنامه لوفیگارو پلیس شهر پاریس با تخلیه این اردوگاه که در منطقه ۱۹ این شهر قرار داشت ۲۵۰ مهاجری که در این اردوگاه سکونت داشتند را بیرون راند. این اردوگاه پیشتر دو مرتبه در ماه جاری تخلیه شده بود که مهاجران مجددا به آن محل باز گشته بودند. با آغاز بحران های امنیتی در آسیا و آفریقا و گسیل شدن سیل مهاجرین به سمت کشورهای اروپایی دولت فرانسه در چندین مورد اقدام به تخلیه اردوگاه های شهر پاریس کرده است. همچنین اردوگاه باغ ائول در منطقه ۱۸ پاریس که بیش از ۱۸۵۰ آواره در آن ساکن بودند نیز تخلیه شده بود. دولت فرانسه به بهانه وضعت بد معیشت و بهداشت و وعده احداث اردوگاه های مناسب برای آورگان اقدام به تخلیه پناهگاه های مهاجرین می کند.