رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور گفت: از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های دانش بنیان به بهترین نحو ممکن در استان اردبیل استفاده می شود.

به گزارش خبرگزاری موجبه نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استاناردبیل، گودرز نجفیان افزود: آرایش کشت در زراعت های مختلف استان بخصوص در زراعت سیب زمینی و تلفیق آن با آبیاری مدرن موسوم به تیب و همچنین لحاظ داشتن و اصول و قوانین مربوط به کشاورزی حفاظتی آینده امیدوار کننده ای را در جهت افزایش محصولات کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبی ترسیم می کند.

وی گفت: زراعت در استان به گونه ای مدیریت می شود که با اطمینان امروز می توانیم بگوییم کنترل علف های هرز با کمترین میزان هزینه در این استان در حال انجام است و بررسی های فنی ما نشانگر این موضوع است که خوشبختانه کشاورزان این استان همکاری ها و هماهنگی های تنگاتنگی با مراکز تحقیقاتی استان و همچنین کارشناسان اجرایی سازمان جهاد کشاورزی دارند.

رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور یادآور شد: اگر میزان همکاری ۸۰ تا ۹۰ درصد سیب زمینی کاران در خصوص آبیاری تیب دراین زراعت را شاهد باشیم و آنان توصیه های ارائه شده از طرف کارشناسان را به کار گیرند، مطمئنا در آینده نزدیک شاهد افزایش بهره وری در وقت و انرژی، کاهش مصرف آب و افزایش تولید در واحد سطح خواهیم بود؛ زیرا یکی از اهداف دولت تدبیر و امید در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نیز دقیقاً بر اساس استفاده بهینه از منابع آب و خاک بنا شده است.

وی ادامه داد: آنچه که توجه مرا در بازدید از مراکز تحقیقاتی و آموزشی و بخصوص مزارع کشاورزان به خود جلب کرد این بود که به بهترین شیوه ممکن شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی استان به کار گرفته شده اند و حداکثر استفاده از توان و پتانسیل علمی و تخصصی این شرکت ها در جهت افزایش تولید در واحد سطح و استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی می شود.