مدیر امور عشایر استان اردبیل گفت: ویزیت رایگان عشایر و کارگاه آموزشی بیماری تب مالت برای عشایر شهرستان های اردبیل انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روبط عمومی امور عشایر اردبیل، قادر هنرمند افزود: این برنامه با همکاری و مشارکت جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و دامپزشکی استان اردبیل نسبت به ویزیت رایگان عشایر و نیز برگزاری کارگاه آموزشی تب مالت انجام شده است. وی افزود: پزشک عمومی، کار‌شناس مامایی، کار‌شناس پرستاری، تکنسین دارویی و کار‌شناس علوم آزمایشگاهی در ویزیت عشایر حضور داشتند و خدماتی مانند غربالگری فشار خون و تست قند خون عشایر را ارائه دادند. هنرمند خاطرنشان کرد: تب مالت (بروسلوزیس) نوعی باکتری عفونی است که از حیوان به انسان و بیشتر از طریق شیر، پنیر و سایر لبنیات غیر پاستوریزه انتقال پیدا می کند.