رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران گفت: توانمند کردن محلات با تدوین استانداردهای لازم جهت اندازه گیری شاخص های محیط زیستی سطح محله صورت می گیرد.

 

به گزارش خبرگزاری موج، محمد مهدی گلمکانی در اولین جلسه مشورتی شورای راهبردی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار که با حضور اساتید و متخصصان دانشگاهی برگزار شد، گفت: این شورا باهدف استفاده از ظرفیتهای حقیقی و حقوقی متخصصان و اساتید دانشگاهی جهت ارتقاء حقوق شهروندی در زمینه محیط زیست برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: امیدواریم بتوانیم از توان و دانش نیروی تخصصی دانشگاهی جهت پیشبرد اهداف محیط زیست کلانشهر تهران بهره مند شویم.

در این نشست سمنانیان استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه در حال حاضر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حال تدوین استانداردهای محیط زیستی جهت طراحی دانشگاههای محیط زیستی هستند، گفت: در این دانشگاهها مکانیزم های پیش بینی شده که ضمن ارزیابی فعالیتهای محیط زیستی دانشگاههابرنامه های حمایتی از دانشگاههای دوستدار محیط زیست به عمل بیاید.

در ادامه نشست مصداقی نیا رئیس پژوهشکده محیط زیست با اشاره به اینکه طبق آمار سازمان جهانی بهداشت ۲۵ درصد بیماریها به آلودگی های محیط زیستی بر می‌شود، گفت: باید با تدوین استانداردهای مناسب و حمایت دولت موضوع محیط زیست در اولویت جدی قرار بگیرد.

ملک افضلی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیگر اساتید نشست با بیان اینکه باید برای کانونهای محیط زیست مناطق ابزار لازم جهت آموزش فراهم گردد، افزود: به منظور توانمند کردن محلات باید استانداردهای لازم جهت اندازه گیری شاخصهای محیط زیستی سطح محله تدوین شود که خود مردم بتوانند محیط اطراف خود را رصد کنند و در واقع هر محله به کمک و همکاری ساکنین خود محل کارنامه محیط زیستی داشته باشد.