یک فروند هواپیمای آلمانی در فرودگاه مهرآباد تهران فرود اضطراری کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، یک فروند هواپیمای آلمانی ایرباس ایربرلین به علت وخامت حال یکی از مسافران، در فرودگاه مهراباد فرود اضطراری کرد.
یادآور می شود، این هواپیما از ابوظبی عازم برلین بوده است.