معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش مهم آلمان در حوزه های فرهنگی و هنری افزود: باید تلاش کنیم تا بتوانیم از طریق فرهنگ وهنر دنیای بهتری بسازیم.

به گزارش خبرگزاری موج، این مطلب را علی مرادخانی در دیدار با آندریاس گورگن مدیرکل فرهنگ و ارتباطات وزارت خارجه آلمان عنوان کرد. وی در این دیدار یک ساعته، با اشاره به نقش مهم آلمان در حوزه های فرهنگی و هنری و نیز تشریح دیدگاه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه های مختلف هنری، با اشاره به برنامه هایی که قرار است با طرف اروپایی داشته باشیم، اظهار امیدواری کرد که اینگونه برنامه ها صرفا در سطح جشنواره ها نباشد و تبادل هنرمندان و آثار بیش از پیش به انجام برسد. مرادخانی ادامه داد: باید تلاش کنیم تا بتوانیم از طریق فرهنگ و هنر دنیای بهتری بسازیم. ایران کشوری پیشرفته و دوست آلمان است مدیرکل فرهنگ و ارتباطات وزارت خارجه آلمان نیز در این دیدار، از ایران به عنوان یک کشور پیشرفته و دوست یاد و ابراز امیدواری کرد تبادل و ارتباط نزدیک بین هنرمندان مخصوصا جوانان بیشتر شود و دو کشور ایران و آلمان بتوانند در آینده همکاری های هنری بیشتری داشته باشند. آندریاس گوگن ادامه داد: فرهنگ و هنر می تواند دیدگاه ها را تغییر دهد و حضور هنرمندان میهمان دو کشور موجبات توسعه هنری خواهد شد. در این دیدار مشاوران و مدیران معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل فرهنگ و ارتباطات وزارت خارجه آلمان حضور داشتند.