چاپ دوم نمایشنامه «پیک نیک در میدان جنگ» تألیف منوچهر اکبرلو و تصویرگری سپیده کاظمی که برای اجرای کودکان در مدرسه نوشته شده است، از سوی انتشارات سروش وارد بازر نشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، کتاب داستان «پیک نیک در میدان جنگ» نمایشنامه ای است که برای اجرای کودکان در مدرسه نوشته شده است. داستان روایتگر صحنه نبرد بین مورچه های سیاه و قرمز است که مدتی با هم در حال جنگیدن هستند. ژنرال که فرماندهی مورچه های سیاه را بر عهده دارد پسرش را برای جاسوسی به منطقه ای می فرستد که پیک خبر آورده بود که در پیک نیک آدم ها، کلی غذا بر زمین ریخته است. موری فرزند ژنرال برای گرفتن اطلاعات و اینکه شاید این نقشه مورچه های قرمز برای به دام انداختن مورچه های سیاه باشد به سمت تپه حرکت می کند و در آنجا مورک دختر فرمانده مورچه های قرمز را از دست عنکبوت نجات می دهد و با او حرف می زند و می فهمد که دخترک هم برای جاسوسی به آنجا آمده است. موری و مورک که از جنگ بدشان می آمد و می خواستند صلح برقرار شود نقشه می کشند که هر کدام به پدرانشان بگویند که طرف مقابل می خواهد صلح کند و هر چه دارند تقسیم کنند. نقشه آنها انجام می شود و در تپه که مقدار زیادی غذا بود دو نیرو مورچه های قرمز و سیاه به هم می رسند و ادعا می کنند که پیشنهاد صلح از آن ها بود و می خواهند دوباره بجنگند که با ورود عنکبوت که به آنها گفت شما بجنگید و کشته شوید من هم شما را دسر غذای خود می کنم، مورچه های قرمز و سیاه با هم متحد و او را فراری می دهند . صلح برقرار می شود و در میدان جنگ پیک نیک و جشنی برپا می شود. چاپ دوم این اثر در ۳۲ صفحه، مصور رنگی، در شمارگان یک هزار نسخه و با قیمت ۷ هزار تومان از سوی انتشارات سروش منتشر و در اختیار کودکان علاقمند به نمایشنامه قرار گرفته است.