عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران: بانک های اطلاعاتی در هر حوزه در دست متولی آن حوزه قرار داشته و آن را در اختیار عامه مردم قرارد نمی دهد و هر زمان بسته به سلیقه و نفع خود آن را تغییر می دهد.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با عرفانه تاجیکی، خبرنگار انرژی خبرگزاری موج با اعلام اینکه میزان واردات خودروهای دوگانه سوز به ایران کمتر از ۱ درصد است، گفت: میزان ضریب ساخت خودرو دوگانه سوز در داخل کشور کمتر از ۳ درصد است که با نیاز جامعه همخوانی ندارد. رضا پدیدار نخستین گام در زمینه رونق صنعت سی.ان.جی، گازسوز کردن خودروهای ناوگان عمومی دانست و اضافه کرد: تبدیل خودروهای بنزینی به خودروهای دوگانه سوز ضرورتی غیرقابل انکار است. در اکثر ایالت های آمریکا اکثر خودروهای حمل و نقل عمومی گاز سوز اند او راحت طلبی افراد جامعه را بزرگترین دلیل ناموفقی ایران در عرصه های مختلف عنوان کرد و ادامه داد: استفاده از بنزین راحت تر است و مردم نیز راه آسان تر را برای مصرف انتخاب کرده و از بنزین به عنوان سوخت خودروهای خود استفاده می کنند. البته اکتان بنزین ۹۰ از پایه ۱۰۰ بوده که به نسبت سی.ان.جی با اکتان ۷۵  آرام سوزی بالاتری دارد. پدیدار اکتان پایین سی.ان.جی را دلیل افزایش مصرف این سوخت پاک  دانست و گفت: خودرویی که در طول یک هفته نیاز به یک مرتبه سوختگیری بنزین دارد، در صورت مصرف گاز باید ۲ تا ۳ مرتبه سوختگیری انجام دهد چرا که حجم ذخیره و نوع نگهداری آن با بنزین متفاوت است. به گفته عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران برای ریشه یابی دلایل حاشیه نشینی صنعت سی.ان.جی نیاز به آمار دقیق و شفاف وجود دارد حال آنکه این آمار در ایران سلیقه ای تدوین می شود. به این معنا که هر مجموعه ای بسته به منافع گروه و مجموعه خود اقدام به ارائه آمار می کند. این فعال بخش خصوصی با اشاره به این موضوع که در ایران بانک اطلاعاتی که در دسترس عموم مردم قرار گیرد، وجود ندارد، تصریح کرد: بانک های اطلاعاتی ایران در هر حوزه در دست متولی آن حوزه قرار داشته و آن را در اختیار عامه مردم قرارد نمی دهد و هر زمان بسته به سلیقه و نفع خود آن را تغییر می دهد. چنانچه در بخش نرخ بیکاری در ایران بازه ای میان ۲٫۴ میلیون تا ۱۶ میلیون نفر را در بر می گیرد که این تنوع آماری فاجعه است. به عقیده پدیدار بخش فرهنگی و تبلیغاتی ما همچنان به یک ضریب واحد درباره اهمیت مقوله مصرف گاز سی.ان.جی به عنوان سوخت جایگزین در کشور نرسیده اند. بنابراین باید در راستای شناسایی مضرات و مزایای هر دو سوخت سی.ان.جی و بنزین اطلاع رسانی کافی انجام شود.