مدیرکل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان خبر داد: خانه تاریخی قدس مفیدی(دورگی) گرگان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، ابراهیم کریمی مدیر کل  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت:  این بنا که در خیابان سرخواجه، سرخواجه ۱۵، محله باغ پلنگ، کوچه حمام سردار  گرگان واقع شده است  مربوط به اواخر قاجار- اوایل پهلوی است. کریمی افزود: این بنا با ارتفاع حدود ۸ متر از سطح زمین در دو طبقه و در شمال حیاطی بزرگ اجرا شده است که تنها از جبهه ی غربی به گذر مرتبط است و در هر طبقه سه اتاق و دو مسیر راه پله یک طرفه بدین صورت که مابین اتاقها راه پله قرار دارد، بازشوهای چوبی بنا در هر دو طبقه از سمت جنوب و به سمت حیاط است و در سمت غرب (رو به گذر) یک پنجره در طبقه همکف و دو پنجره در طبقه  اول دارد. وی ادامه داد: همچنین در طبقه دوم رو به حیاط، ایوان کوچک ستون داری در مرکز نما قرار گرفته است و بام به صورت شیبدار و سفال پوش است. همچنین اصلی ترین مصالح به کار رفته در بنا آجر، خشت و چوب می باشد و اندود ها نیز از گچ، کاهگل و سیمان است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در پایان گفت: این میراث غیر منقول فرهنگی تاریخی که به عنوان خانه قدس مفیدی (دورگی ) در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال جاری به شماره ۳۱۵۱۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.