رمانی کوتاه نوشته «صدام حسین» که در سال ۲۰۰۳ تا اوایل جنگ عراق نگارش آن به پایان رسید توسط ناشری بریتانیایی ترجمه و منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، رمانی کوتاه نوشته «صدام حسین» که در سال ۲۰۰۳ تا اوایل جنگ عراق نگارش آن به پایان رسید توسط ناشری بریتانیایی ترجمه و منتشر می‌شود.

«هسپروس» نام انتشاراتی در بریتانیا است که به مناسبت دهمین سال اعدام صدام حسین رمان او را در ماه دسامبر سال جاری میلادی به زبان انگلیسی منتشر خواهد کرد.

گاردین نوشت: این رمان قبلا به چند زبان دیگر و با عناوین «دور شو شیطان» و «شمای لعنتی» چاپ شده است. این رمان کوتاه بر زندگی قبیله‌ای ساکنان رودخانه فرات در ۱۵۰۰ سال پیش که مهاجمین را بیرون راندند تمرکز دارد.

اصل نسخه این رمان در سال ۲۰۰۳ زمان حمله آمریکا و متحدان اروپایی به عراق توسط «رقاد صدام حسین» دختر صدام از کشور بیرون برده شد. دختر صدام در سال ۲۰۰۵ اعلام کرد که می‌خواهد رمان ۱۸۶ صفحه‌ای پدر معدومش را در اردن به چاپ برساند. سال ۲۰۰۶ «توکوما شوتن» انتشاراتی ژاپنی این رمان را تحت عنوان «رقص شیطان» منتشر کرد. این رمان همچنین به زبان ترکی ترجمه شده است.