روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران همزمان با افزایش دمای هوا و احتمال وقوع آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت این استان و مکان های طبیعی، به شهروندان و طبیعت دوستان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری موج، پوشش گیاهی مناسب؛ اما خشک و گرمای شدید هوا در بسیاری از مناطق طبیعی و گردشگری استان موجب افزایش احتمال آتش سوزی های جزئی و گسترده در این مناطق می گردد. بر این اساس و همزمان با موج رو به رشد مراجعه شهروندان و طبیعت دوستان به مکان های طبیعی و مستعد آتش سوزی، اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران از هموطنان خواست تا از روشن کردن آتش در طبیعت و مکان های جنگلی خودداری کنند. بر اساس گزارش سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران، همچنین از شهروندان خواسته شده تا در صورت بروز و رویت هرگونه آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، موضوع را بلافاصله به سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.