معاون نظارت و پایش اداره حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: با توجه به اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش کیفی، هوای پایتخت امروز در وضعیت ناسالم قرار دارد.

محمد رستگاری در گفتگو با فرزانه رحیمی خبرنگار خبرگزاری موج درباره شاخص کیفیت هوای پایتخت گفت: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم است. وی ادامه داد: میانگین شاخص کیفیت هوا برای ذرات معلق با قطر کمتر از ۲٫۵ میکرون به عدد۱۰۴، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون۸۲، ازن سالم ۶۱، دی اکسید نیتروژن سالم ۷۰، دی اکسید گوگرد پاک ۱۹ و منواکسید کربن به ۳۶رسیده است.         به گفته وی، ستاد بحران ۱۱۲، شاد آباد ۱۱۳، شریف ۱۳۵، شهرداری منطقه ۲ با ۱۳۵، شهرداری منطقه ۴ با ۱۱۹، مسعودیه ۱۰۸، پارک رازی۱۱، پارک سلامت۱۰۴، پارک شکوفه ۱۱۷، علوم و صنعت۱۰۸، سوهانک ۱۲۱، شهرداری منطقه ۱۵ با ۱۳۸ و شهرک چشمه با ۱۱۴آلوده ترین مناطق تهران گزاش شده است.