آهوی ماده ای که به تازگی دو بره آهو را به دنیا آورده بود در تصادف با خودروهای عبوری جاده منطقه موته اصفهان کشته شد.

به گزارش خبرگزاری موج، متاسفانه بامداد چهارشنبه یک آهوی ماده بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در جاده ای که از میان پناهگاه حیات وحش موته می گذرد از بین رفت.

فرمانده یگان محیط زیست استان اصفهان در این باره گفت: این سانحه در طول شب رخ داده و راننده خودرو پس از برخورد با آهو توقف نکرده و در نتیجه شناسایی نشده است.

مرتضی جمشیدیان اظهار داشت: متاسفانه پستان این ماده آهو پر از شیر بود که نشان می دهد حیوان دارای یک یا دو بره بوده است و احتمالا فراوان آنها نیز از بین خواهند رفت.

عبور جاده آسفالته از میان پناهگاه حیات وحش موته این زیستگاه ارزشمند را به دو قسمت تقسیم کرده و ضمن ایجاد تلفات متعدد در حیات وحش بر اثر برخورد با خودروهای عبوری، ارتباط اکولوژیک مابین دو سمت جاده را تا حد زیادی قطع کرده است.

این جاده تا ۳۰ سال قبل تنها یک مسیر خاکی و ناهموار برای دسترسی بومیان منطقه بود که با موافقت مدیران وقت سازمان محیط زیست به یک جاده ترانزیتی و آسفالته تبدیل شد.