معاون میراثفرهنگی کشور گفت: نم و رطوبت ناشی از ته نشین شدن آب باران که یکی از معضلات جدی طاق بستان به شمار می رفت درحال حاضر رفع شده است.

به گزارش خبرگزاری موج،  محمد حسن طالبیان پس از بازدید از مجموعه طاق بستان، وضعیت حفاظتی این سایت باستانی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با اینکه ساماندهی محوطه طاق بستان برای رسیدن به نقطه مطلوب به زمان بیشتری نیاز دارد اما نم و رطوبت ناشی از ته نشین شدن آب باران که یکی از معضلات جدی این سایت مهم جهانی به شمار می رفت در حال حاضر رفع شده است. در حال حاضر با اقدامات مرمتی و حفاظتی که در این سایت صورت گرفته است نم و رطوبت از بین رفته و کاملا خشک شده است. وی همچنین به ساماندهی مجموعه طاق بستان اشاره کرد و افزود: پس از بازدیدی که از محوطه داشتیم مشخص شد که ساماندهی محیطی آن هنوز کار دارد و لازم است که در اولویت برنامه ها قرار بگیرد. معاون میراث فرهنگی کشور تاکید کرد: در ضلع جنوبی طاق بستان بخشی از پلاک ها آزادسازی شده است و قرار است که کل مجموعه و خیابان پیاده سازی شود تا از این طریق کل مجموعه باستانی یکپارچکی خود را حفظ کند. طالبیان همچنین به عبور قطار شهری از شکارگاه اشاره کرد و گفت: از آنجایی که مسئولان شهری اصرار دارند که قطار شهری از شکارگاه و از زیرزمین با عمق ۱۶ تا ۲۰ متر عبور کند جلسه ای با معاون عمرانی و مسئولان و مدیران شهری این استان گذاشته شد و قرار شد که نقشه های فنی این طرح به شورای فنی استان کرمانشاه و سازمان میراث فرهنگی کشور ارسال شود. وی تاکید کرد: تا زمانی که پروژه عبور قطار شهری از شکارگاه مورد ارزیابی دقیق و آسیب شناسی قرار نگیرد اجرایی نمی شود و هر اقدام و تصمیم در این زمینه زمانی صورت می گیرد که اثرات منفی و مثبت این پروژه به صورت دقیق ارزیابی و بررسی شود.