رئیس اداره محیط زیست اسلامشهر گفت: در راستای اجرای مصوبات جلسه کارگروه ستاد ساماندهی و انتظام فضاهای عمومی شهرستان، اولین مرحله از طرح گشت و پایش شبانه واحدهای صنعتی، صنفی وخدماتی شهرستان اسلامشهر با حضور دادستان محترم شهرستان، رییس اداره محیط زیست و شبکه دامپزشکی، رییس پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان و معاونت خدمات شهری شهرداری اسلامشهر از ساعت ۱۷ الی ۲۲ انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، رضا شایسته، در مورد جلوگیری تخلفات زیست محیطی در اسلامشهر، اظهار داشت: در جریان این گشت از محدوده اسلامشهر، کمربندی الغدیر و شاطره به دلیل ضایعات سوزی های شبانه و ایجاد آلودگی هوا که موجب اعتراضات گسترده مردمی و شهروندان را به همراه داشته است، بازدید به عمل آمد که خوشبختانه موردی مشاهده نگردید.

وی افزود: در ادامه به منظور بررسی وضعیت زیست محیطی کشتارگاه های شهرستان، از کشتارگاه های زربال طیور و فجر نیز بازدید شد که خوشبختانه در زمان بازدید سیستم تصفیه فاضلاب هر دو واحد فعال بوده و سالن پودر استخوان کشتارگاه زربال نیز همچنان پلمپ بوده است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ضمن اشاره به بازدید از سیستم تصفیه فاضلاب شرکت تولید فرآورده های لبنی میهن و سیستم در حال احداثشرکت پاندا میهن افزود: به منظور کنترل و نظارت بیشتر واحدهای صنعتی و خدماتی به جهت رعایت مسائل زیست محیطی و به منظور پیشگیری از تخلفات شبانه افراد خاطی، انجام گشت های مستمر شبانه با جدیت در دستور کار این اداره قرار دارد.

گفتنی است، در جریان این بازدید، دادستان محترم شهرستان از کوشش مجدانه، اقدامات مؤثر اداره محیط زیست در راستای اجرای قوانین ومقررات محیط زیست و برخود قاطعانه با متخلفین قدردانی نمود و از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم زیست محیطی جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های مرتبط خبر داد.