عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: نمایندگانی که در جریان قراردادهای آی. پی. سی بودند ودرباره این نوع قراردادها مطالعه داشتند، و البته توضیحاتی هم به آنها داده شده بود، همچنان با این قراردادها مخالف اند.

هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت و گو با عرفانه تاجیکی، خبرنگار انرژی خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه مخالفان قراردادهای آی.پی.سی همچنان با این قراردادها مخالف اند، گفت: نمایندگانی که در جریان قراردادهای آی.پی.سی بودند ودرباره این نوع قراردادها مطالعه داشتند، و البته توضیحاتی هم به آنها داده شده بود، همچنان با این قراردادها مخالف اند. *استیضاح وزیر نفت کلید خورد؟عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از احتمال طرح استیضاح وزیر نفت خبر داد و اضافه کرد: همچنان متن و پیش نویس این قراردادها به دست عده ای از نمایندگان نرسیده است و هنوز مشخص نیست که موافق این قراردادها هستند یا نسبت به آنها بی تفاوت اند. البته موافقان این قراردادها زمانی که گفته های مخالفان را شنیدند، تغییر عقیده داده و مخالف این قراردادهای جدید شدند. به گفته مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال تیم های رسانه ای وزارت نفت در تلاش اند تا موافقت مجلس شورای اسلامی با قراردادهای جدید نفتی را به اذهان عمومی القا کنند، این در حالی است که مجلسی که امروز در آن نشسته ایم، از من می خواهند طرح استیضاح از وزیر نفت را آماده کنم. البته معتقدم بعد از توضیحات و اصلاحات باید درباره عملکرد وزیر نفت قضاوت کرد. *آی. پی. سی همان بیع متقابل نیست / زنگنه خلاف واقعیت می گویدخادمی ادامه داد: بعد از توضیحات وزیر نفت درباره قراردادهای جدید نفتی، عده ای به عنوان مخالف و موافق صحبت کردند، اما در نهایت هیچ رای گیری به منظور بررسی تعداد موافقین و مخالفین این قراردادها انجام نشد. نماینده مردم ایذه و باغملک با اشاره به اینکه هر کسی متن اصلی قراردادها را مطالعه کند، بی شک با چنین قراردادهایی مخالف است، بیان کرد: وقتی وزیر نفت به نحوی موضوع قراردادها را مطرح می کند که نیروی داخلی ایران در صنعت نفت ضعیف بوده و نیاز به خارجی ها داریم و در غیر این صورت هیچ پیشرفتی نمی کنیم، طبیعی است که عده ای برای جلوگیری از وقوع چنین شرایطی با این قراردادها موافقت می کنند. زنگنه در مجلس تنها گفته های گذشته خود را تکرار کرد. گفته هایی که حتی در مواردی با متن این قراردادها مخالف بود. به طور مثال وزیر نفت قراردادهای آی. پی. سی را همان قرارداد بیع متقابل عنوان کرد. حال آنکه چنین نیست و چون متن اصلی قراردادها در اختیار نمایندگان نیست، نمی توانند درباره تطبیق صحبت های وزیر با متن اصلی قضاوتی کنند.*من هنوزم همان خادمی امبه گزارش خبرنگار انرژی موج او درباره هجمه هایی که به تازگی از سوی برخی رسانه های نفتی مبنی بر مغایرت گفته هایش طی سال های گذشته مطرح کرد: برخی می گویند زمانی که من مدیرعامل شرکت حفاری شمال بودم به چینی ها سفارش دکل داده و معتقد بودم توان ساخت دکل در داخل را نداریم. درست است من هنوز هم به همین گفته ها معتقدم. من معتقد هستم ایران باید دکل خریداری کرده و فعالیت های حفاری را در دست نیروهای داخلی اش باشد. حال آنکه وزیر نفت معتقد است خارجی ها باید با دکل ها و نیروهای خود حفاری نفتی ایران را انجام دهند و حتی تامین غذای این نیروها از مبادی خارجی مثل دبی انجام شود. همان کاری که در حال حاضر در میدان کیمیا انجام می شود. خادمی تصریح کرد: در پیش گرفتن چنین رویه موجب ناامیدی نیروهای داخلی و کاهش اشتغالزایی شده و وابستگی به خارجی ها را در پی دارد. از طرفی در صورتی که تحریمی به وجود می آمد، دکل های خارجی را می توانستند از آبهای ایران خارج کنند و پروژه رها شود.*ثروت اندوزی چینی ها از سیاست ورزی زنگنه عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: در زمان زنگنه ۲۵ دکل حفاری به طور مستقیم از مجموعه زیر نظر او خریداری شد، اما به خارجی ها سپرده شد. داشتن دکل تحت تملک ایران برای کشور افتخار محسوب می شود، اما نه اینکه خارجی ها  روی این دکل ها کار کنند. مهندسان و نیروهای ایرانی ثابت کرده اند که می توانند مشابه نیروهای خارجی و در برخی موارد حتی بهتر از آنها فعالیت کنند. به گفته این نماینده مردم، رابطه قراردادهای آی.پی.سی و توضیحات وزیر نفت را می توان به ماری در کیسه پارچه ای تشبیه کرد که وزیر نفت  بجای صحبت درباره مار، از نقل و نبات برای نمایندگان می گوید.