نخستین کاوش در گورستان باستانی اسب ریسه ماسال به شناسایی بخش‌هایی از بقایای معماری به‌جای مانده از دوران عصر آهن ۳ و همچنین دوران هخامنشی منجر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سرپرست هیات باستان شناسی با اعلام این خبر اظهار داشت: فضاهای معماری این محوطه دارای اتاق‌های مسکونی است که در این فصل کاوش به دلیل محدود بودن منطقه کاوش نمی‌توان ابعاد دقیق آن را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه احتمالا اتاقها دارای ابعاد متغیر ۳×۳ و … با دیوارهای جدا کننده هستند، گفت: در اطراف منطقه مسکونی بقایای دیوارهای دفاعی نیز دیده می‌شود که دارای عرض یک متر بوده و در برخی از جاها به ۶ الی ۸ متر نیز می‌رسد.

کوهی گفت: سنگ‌های زاویه دار کوهستانی، قلوه سنگ‌های گرد شده رودخانه ای و ملاط گل از جمله مصالح استفاده شده در این بناها هستند.

وی در ادامه افزود: در بخش دیگری از منطقه بقایای گوردخمه‌های مربوط به دوران هخامنشی مشاهده و مورد کاوش قرار گرفت که در مجموع ۲۸ گوردخمه یا استودان شناسایی شد.

این باستان شناس تصریح کرد: این گوردخمه‌ها متاسفانه در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ مورد حفاری غیر مجاز قرار گرفته و آسیب جدی دیده است.

وی گفت: در کاوش گورستان مشخص شد که این تدفین‌ها روی توده صخره ای یک برجستگی طبیعی انجام شده است و بقایای اسکلت یک مادر و فرزند نیز شناسایی شد.

کوهی با اشاره به اینکه گورستان باستانی اسب ریسه ماسال تنها و نخستین جایی در استان گیلان است که دارای گور دخمه یا استودان از نوع افقی و طاق باز است، گفت: یافته‌های فرهنگی سفالی دیگری شامل فرم‌های مختلف کاسه و کوزه و همچنین تعدادی آسیاب مفرغی بدست آمده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری - مجوز کاوش در گورستان باستانی اسب ریسه ماسال توسط رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری صادر شده است.