شهرام جزایری ساعت ۱۸روز گذشته آزاد شد.

به گزارش سید هادی کسایی زاده خبرنگار خبرگزاری موج شهرام جزایری روز گذشته از بازداشتگاه موقت آزاد شد. بر اساس این گزارش شهرام جزایری ساعت ۱۳ روز ۱۶ مرداد به دلیل آنچه اقدام علیه امنیت عمومی و اخلال در نظم می نامند از سوی اطلاعات و پلیس امنیت با دستور قاضی حیدری دستگیر و روانه بازداشتگاه موقت در مشهد شد. پس از بازجویی و مراحل دادرسی ابتدا با قرار ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه مالکی و سپس با ۵۰ میلیون تومان کفالت ساعت ۱۸ روز یکشنبه آزاد شد. هرچقدربا شهرام جزایری تماس گرفتیم حاضربه انجام مصاحبه نشد.  و گفت: عذرمن را بپذیرید؛ امکان انجام مصاحبه ندارم؛ الحمدالله مشکل خاصی نیست وخداروشکرخوبم. گفته می شود سخنرانی شهرام جزایری برای دفاع از پروژه بزرگ پدیده شاندیز علت بازداشت بوده اما برخی هم می گویند مصاحبه او با خبرگزاری موج علت بوده است با این حال هنوز سخنگوی قوه قضائیه علت اصلی بازداشت را اعلام نکرده است.