رئیس شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر گفت: در دوماهه گذشته سال جارى ٧هزارو ٣٨٣ کیلو گرم مواد مخدر کشف شده و ١۵هزارو ٧٠۶نفر دستگیر و به مراجعه قضایى إرجاع داده شده اند.

به گزارش خبرنگار موج ، نشست شوراى مبارزه با مواد مخدر استان تهران با حضور سید حسین هاشمى استاندار تهران در طبقه ۱۶ ساختمان استانداری برگزار شد، آذرنیا رئیس شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر در این نشست با اعلام گزارش عملکرد شورای هماهنگی در دوماهه گذشته اظهار داشت: در دوماهه گذشته سال جارى ٧هزارو ٣٨٣ کیلو گرم مواد مخدر کشف شده و ١۵هزارو ٧٠۶نفر دستگیر و به مراجعه قضایى إرجاع داده شده اند. وى ادامه داد:  تا کنون ۵هزار معتاد متجاهر  جمع آورى شدند که از این تعداد ٣هزارو ٨٠٠نفر تحت درمان هستند و ٧٣٠نفر از تعداد متجاهران جمع  آورى شده  کارتن  خواب  و ١۶٢نفر از اتباع افغان بودند. آذرنیا با انتقاد از عدم تعهد شهردارى در مورد سهم پرداختی خود برای جمع آوری معتادین متجاهر گفت: شهردار تهران یک میلیارد تومان برای طرح جمع آورى معتادان تقبل کرده بود که از این رقم تنها ۶٠٠میلیون پرداخت کرده است. رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران در خصوص جذب مدد جویان مراکز بهاران بیان کرد: در حال حاضر ۴۴ مراکز بهاران با ١۵٠٠ظرفیت پذیرش فعال هستند که در این مراکز ۵۶۵مددجو فعالیت مى کنند. وی ادامه داد: ستاد مبارزه با مواد مخدر ۵میلیارد تومان اعتبار برای هزینه های کمپ های ماده ١۶ در سال جارى مصوب کرده که این رقم تنها براى ٣ماه کافى است زیرا ماهیانه یک میلیارد و ۵٠٠هزار تومان هزینه درمان ۴هزار معتاد متجاهر است. آذرنیا با بیان اینکه برای درمان هر معتاد۴٠٠هزار تومان نیاز است، گفت: درمان معتادان در۴ دوره ٣ماهه صورت مى گیرد در واقع باید ٢٠ میلیارد تومان داشته باشیم که ستاد حدود ۵میلیارد تومانى که تقبل کرده است ۵٠درصد از کل اعتبارى است که براى کشور در این  حوزه در اختیار دارد.