مدیرکل دفتر توانبخشی بهزیستی از اجرای طرح ملی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلالات طیف اوتیسم طی ۳ ماه آینده خبر داد و گفت: در واقع هدف از اجرای این طرح مداخلات خانواده محوری است.

زهرا نوع‌پرست در گفتگو با خبرنگار جامعه موج، درباره کودکان اوتیسم گفت: در حال حاضر ۵۶ مرکز آموزش و توانبخشی اختلالات طیف اوتیسم در کشور وجود دارد که حدود ۲ هزار کودک را تحت پوشش قرار داده است. وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح را، شناسایی و تشخیص به موقع کودکانی که دچار اختلالات اوتیسم در مراحل اولیه است، گفت: همچنین با آموزش به خانواده های این کودکان، به آنان برای داشتن نقش تعاملی مناسب در اجتماع کمک کرد. مدیرکل دفتر توانبخشی بهزیستی به اجرای طرح ملی غربالگری اختلالات اوتیسم طی ۳ ماه آینده اشاره کرد و گفت: این طرح در پنج استان های کرمان، همدان، قم، خوزستان و خراسان رضوی اجرا شده است. براساس نظر سنجی ها، ایران از نظر میزان شیوع اختلالات اوتیسم آماری مشابه آمار جهانی دارد که این نشان دهنده شیوع این اختلال نیست بلکه میزان تشخیص و شناسایی بالا رفته است. به گفته وی، بچه هایی که دارای اختلالات اوتیسم هستند، نیازمند تحصیل هستند و بهترین سن تشخیص و مداخله در این اختلال قبل از ورود به مدرسه است، البته بعد از آن هم می‌توان اقداماتی را انجام داد که سازمان تا سن ۱۸ سالگی نیز خدمات آموزشی و توانخشی را فراهم کرده است. گفتنی است؛ اوتیسم نوعی اختلال تکاملی عصبی است که در آن کودک مبتلا مراحل تکاملی را آنگونه که همسالان وی طی می‌کنند نمی گذراند. درکودکان اوتیسم تواناییهای ارتباطی اعم از سخت گفتن و رابطه با والدین و هم سالان مختل میشود والگوهای تکراری و آزاردهنده ای از رفتار نزد آن‌ها بروز می کند.