معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان و خانواده از تهیه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، شهیندخت مولاوردی از تهیه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در کشور خبر داد و افزود: برای حمایت جامع از زنان سرپرست خانوار، الگو و مدلی تهیه کردیم و در این راستا، طرح پایلوتی در شهر ری با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با عنوان طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اجرا شد که نتایج آن استخراج شده و امسال اجرا می‌شود.
وی بیان کرد: در سند جدیدی که در حال تدوین است و وزارت رفاه و معاونت زنان متولی آن هستند، جایگاه خاصی برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفتیم.مولاوردی با اشاره به پدیده سالمندی تصریح کرد: سالمندی نیز یکی از پدیده‌هایی است که ما باید برای مدیریت با آن راهبردی را تهیه کنیم، ازاین‌رو سند راهبردی سالمندی در کشور تدوین‌شده است.وی همچنین از تهیه نقشه راه آسیب‌های اجتماعی و اطلس آسیب‌های اجتماعی فراروی زنان خبر داد و گفت: در این اطلس سعی شده از پیچیدن یک نسخه کلی برای کشور بپرهیزیم و متناسب با آسیب‌های کلی و خاص هر منطقه و استان این اطلس را تدوین کنیم.وی عنوان کرد: در این راستا، برنامه‌های جامع برای استان‌ها یا استان‌هایی که دارایی اشتراکاتی هستند نوشته می‌شود.