وزیر دادگستری گفت: باتوجه به اینکه در خصوص استقرار یگان ویژه، نظر دولت به ناجا نزدیک بود، واحد یگان زیر نظر ناجا در وزارت دادگستری مستقر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج ، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست تخصصی معاونین با اشاره به اینکه دشمن تمامی قوای خود را علیه نظام ما به کار گرفته اند، افزود: اتفاق اخیر در پاریس بیانگر این بود که دشمن از همه جهات اقدام به عملیات های غیر انسانی می کند. وزیر دادگستری اظهار داشت: دشمن به دنبال نشان دادن عناد خود است و همه می دانند که این میزان از عناد چقدر است. وی با بیان اینکه گروه منافقان از پست ترین گروه‌ها است، ادامه داد: دشمن به این گروه ها متوسل شده است. وزیر دادگستری با بیان اینکه ملت در برابر تحریم ها مقاومت کرد، گفت: یکی از حربه های دشمن تحریم بود که طبق گفته اولاند «فلج کننده ترین تحریم بوده است» که ملت ما در چرخ دنده های اقتصاد مقاومتی آن را خرد کردند. بیشترین تسلیحات خریداری شده در۲۰سال اخیر از سوی آمریکا و بعد قطر و عمارت بوده استپورمحمدی اظهار داشت: تجمع تسهیلات نظامی در دنیا در خلیج فارس است و حتی در یک روز بیش از ۹۶ نوع ناو، زیردریایی، ناوچه و غیره تردد داشتند. بیشترین تسلیحات خریداری شده در ۲۰ سال اخیر از سوی آمریکا و بعد قطر و عمارت صورت گرفته است که همه اینها به عنوان مسائل نظامی در همسایگی ما مهم است. وزیر دادگستری با اشاره به اهداف ضد امنیتی گفت: بزرگترین اقدام ضد بشری داستانی است که توسط داعش، القاعده و طالبان و گروه های همسو با آنها رخ داد که این اقدامات بدون هدف گذاری انجام نمی شود. وی افزود: حتی خود اسرائیلی ها اعلام کرده بودند که شروع کار این گروه ها با ما نبود اما درصدد جهت دار کردن کار آنها به سمت ایران بودیم. پورمحمدی ادامه داد: اخباری که به ما می رسد نشان از دستور عملیات علیه کشور بود که مراقبت های لازم را در این خصوص باید داشته باشیم چرا که هدف اصلی این گروه ها ایران بوده است. وی با بیان اینکه تحریم، ایزوله کردن سیاسی بود، گفت: از دایره ارتباطات جهانی دور شدن از نتایج این فعالیت بود. وزیر دادگستری افزود: اگر این امنیت امروز در جامعه حاکم است به برکت فعالیت نیروهای امنیتی و انتظامی است. وی به بیان اینکه انتظار ما از پلیس پیشگیری زیاد است، گفت: در یک سال اخیر رهبری سه جلسه تا کنون در رابطه با آسیب های اجتماعی برگزار کرده و به جدیت این مسئله را دنبال می کنند.آمار آسیبهای اجتماعی در کشور زیاد استوی اظهار داشت: موضوع آسیب های اجتماعی از مسائل جدی است و آمار کشور ما در این رابطه زیاد است اما شرایط کشور متفاوت است به طور که ما با ۱۵کشور و رژیم همسایه هستیم که از لحاظ امنیتی برای ما تاثیرگذار است. وزیر دادگستری با اشاره به قاچاق کالا، مواد مخدر و انسان گفت: شدیدترین وضعیت برخی از آنها در کشور ما است. پورمحمدی به دستاوردهای امنیتی و نظامی اشاره کرد و افزود: جهت گیری ها و رویکردها و تکنیک های درستی از سوی ناجا به کارگرفته شده است. وی ادامه داد: در دولت نسبت به نیروهای مسلح دید خوبی وجود دارد و ما سعی می کنیم با تجهیزات موجود کار خود را انجام دهد. بنای دولت به حمایت از ناجا و تقویت آن است و ما حافظ منافع این نیروها هستیم.اگر گمرک خوب عمل کند نصف بار نیروی انتظامی کاهش می یابد وزیر دادگستری افزود: مبارزه با قاچاق در دولت بسیار جدی دنبال می شود و اگر گمرک خوب عمل کند نصف بار نیروی انتظامی کاهش می یابد. پورمحمدی با اشاره به کلینیک های حقوق شهروندی گفت: تعداد تخلفات در جامعه کمی زیاد شده است و نزدیک به ۱۰ میلیون پرونده یکتا داریم و در این راستا کلینیک حقوق شهروندی در آگاهی بخشی موثر است. وزیر دادگستری در مورد راهکار کنترل پرونده ها اظهار داشت: افزایش نیروی انتظامی راه حل نیست و اگر با مجرم و جرم مسابقه بگذاریم عقب می مانیم و راه حل اصلی کنترل جرم است. وی با اشاره به زاویه موجود بین قوه قضائیه و ناجا گفت: پلیس قضایی باید تحت نظر قوه باشد اما ناجا معتقد است که این پلیس باید زیر نظر ناجا باشد، دولت در این خصوص با ناجا همکاری کرد اما قوه قضاییه قبول نکرد و به مجلس نامه نوشت و طرح پلیس قضایی در مجلس در حال بررسی است. پورمحمدی افزود: با این حال و باتوجه به اینکه نظر دولت به ناجا نزدیک بود، واحد یگان زیر نظر ناجا در وزارت دادگستری مستقر خواهد شد. وزیر دادگستری با بیان اینکه مردم  اقتدار نظام را در چهره پلیس می بینند، گفت: در حال حاضر از بی قانونی و عدم احترام به قانون در جامعه آسیب جدی می بینیم و ناجا از اجرای قانون نباید عقب نشینی کند. ناجا مدافع هنجارها در جامعه است چرا که بزرگترین نیروی مسلح در کشور هست. انتظار ما این است که نیروی انتظامی نسبت به مسئله اجرای قانون اهمیت ویژه ای قائل باشد.