مدیرکل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد گفت: سال گذشته بیش از ۲۳هزار مددجوی تحت حمایت این نهاد از طریق کاریابی دارای شغل و درآمد شدند که بخش قابل توجهی از آن با همکاری موسسات کاریابی و مشاوره شغلی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، مهرعلی حق گویان با بیان اینکه یکی از راهبردهای توانمند سازی در کمیته امداد ایجاد شغل برای مددجویان از طریق برنامه های کاریابی و تعامل با کارفرمایان است، افزود: ارتباط مستقیم با کارفرما، اجرای طرح های خودکفایی اعضای خانوار مددجو،خوداظهاری مددجو، شرکت های خدماتی و طرح های کارآفرینی از انواع اقدامات و فعالیت های اشتغال در طرح های کاریابی است. وی تصریح کرد: اجرای طرح های خود اشتغالی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای خانواده های نیازمند با  برنامه های موثر و کارآمد، در راس اهداف و سیاست های کمیته امداد قرار دارد لذا با توجه به شرایط مددجویان مورد حمایت کمیته امداد، زمینه های اشتغال این افراد در شرکت ها، بنگاه های خصوصی و دولتی فراهم می شود. حق گویان گفت: کمیته امداد در اجرای توانمندسازی و خوداتکایی مددجویان، نیاز کارفرمایان به نیروی کار احصا و مددجویان با فراگرفتن آموزش های لازم در مراکز فنی و حرفه ای از طریق موسسات کاریابی و شرکت های خدماتی به صورت مستقیم به کارفرمایان معرفی و مشغول به کار می شوند. مدیرکل حرفه آموزی و کاریابی کمیته امداد با اشاره به ارائه بسته های تشویقی کاریابی برای مددجویان اظهار کرد: بسته های تشویقی شامل پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و حق الزحمه کاریابی است که علاوه بر آموزش های مهارتی به متقاضیان ارائه می شود. کمیته امداد به منظور ایجاد انگیزه در کارفرمایان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی جهت اشتغال کارجویان مورد حمایت ، حق بیمه سهم کارفرمایی مددجویانی که نزد کارفرمایان مشغول به کار شوند، طی دوسال، در سال اول ۱۰۰ درصد و در سال دوم ۵۰ درصد (تا سقف حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی اشتغال در سال اجرا) به کارفرمایان پرداخت می کند. کارفرمایان متقاضی نیروی کار می توانند با مراجعه به نزدیک ترین دفتر کمیته امداد نسبت به ارائه درخواست نیروی کار اقدام و ضمن مشارکت در امر خیر و خداپسندانه توانمند سازی مددجویان، از بسته تشویقی کاریابی این نهاد بهره مند شوند.