مدیرکل فرهنگی و اجتماعیی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با پایان یافتن زمان قرارداد شرکت بیمه گر ارائه دهنده خدمات بیمه تکمیلی، آیین بازگشایی پاکت های مناقصه امروز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، عباس رشیدی با اشاره به این‌که صندوق بازنشستگی کشوری حدود یک میلیون و ۲۸۰ هزار بازنشسته کشوری را تحت پوشش قرار داده است، گفت: حدود دو میلیون نفر از بازنشستگان کشوری به همراه افراد تحت تکفل آنان، تحت پوشش خدمات بیمه تکمیلی درمان قرار دارند. رشیدی یادآور شد: مراسم بازگشایی پاکت‌های مناقصه برای انتخاب شرکت بیمه گر جدید که قرار است خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری را ارائه دهد، روز یکشنبه ۱۷ مردادماه جاری، برگزار می شود. وی افزود: بسته خدمات جدید بیمه تکمیلی درمان نیز پس از مشخص شدن برنده مناقصه و در زمان انعقاد قرارداد، اطلاع رسانی خواهد شد. مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری دریافت خدمات بیمه تکمیلی درمان را برای بازنشستگان کشوری اختیاری عنوان کرد و گفت: این نوع خدمات بیمه ای با دو هدف   افزایش «ضریب همبستگی اجتماعی» و همچنین «دفع ضرر محتمل» برای این بازنشستگان برقرار شده و این افراد در صورت تمایل می توانند از خدمات استفاده کنند. رشیدی با اشاره به خدمات متنوع صندوق بازنشستگی کشوری به افراد تحت پوشش این صندوق گفت: رسالت اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اعتبار و پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان کشوری است و سایر خدمات ارائه شده به بازنشستگان به دلیل اثرگذاری و نقش آفرینی بازنشستگان در طول دوران اشتغال و خدمت به کشور صورت می گیرد.