متخصص اپیدمیولوژی با اشاره به اینکه مرگ‌ومیر ناشی از تروما در کشور ما در چند سال اخیر کاهش داشته است، گفت: نیازمند شماره مشترک میان ارگان‌های امدادی هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج،  سید تقی حیدری درباره ارتباط رشته اپیدمیولوژی با موضوع تروما در کشور گفت: در حال حاضر حوادث ترافیکی اپیدمیولوژی، تحقیقات مرتبط با کاهش حوادث ترافیکی و تروما معضل اصلی در جامعه ما است و به غیر از ترومای جنگی که ما هم اکنون درگیر آن نیستیم، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تروما به دلیل حوادث ترافیکی است. وی ادامه داد: اپیدمیولوژی در تمامی رشته‌ها کاربرد دارد و به غیر از تروما در تمام بیماری‌ها نیز اتفاق می‌افتد به عنوان مثال اینکه این بیماری چگونه اتفاق می‌افتد و چگونه بتوانیم بیماری را کنترل کنیم همچنین عوامل ریسک بیماری را بدست بیاوریم و آن را از بین ببریم. حیدری، با تاکید بر اینکه مرگ‌ومیر ناشی از تروما در کشور ما در چند سال اخیر کاهش خوبی داشته اما چند سالی است که تعداد فوت شده‌ها در کشور ما ثابت مانده است، گفت: اگر بخواهیم میزان فوت شدگان در تصادفات کاهش بیشتری داشته باشد بسیاری از عوامل باید دست به دست یکدیگر دهند تا بتوانیم ترومای جاده‌ای و سوانح را کاهش دهیم و در این موضوع فقط علوم پزشکی دخیل نیست. وی در ادامه افزود: در این باره پلیس، جاده، فرهنگ سازی، آموزش‌های رسانه‌های عمومی مانند تلویزیون، مدارس، بهزیستی، شهرداری و بقیه موارد همه در این قضیه موثر هستند و این موضوع عزم همگانی را طلب می‌کند. *کاهش ترومای ترافیکی عزم همگانی طلب می‌کندمتخصص اپیدمیولوژی با اشاره به اینکه در سمینارهایی که در حوزه مدیریت ترومای جاده‌ای که در شیراز برگزار می‌کنیم، همه ارگان‌ها دخیل هستند و تک محوری نیست که فقط موضوع سلامت سنجیده شود بلکه راه‌های کنترل را ارائه می‌دهند، تصریح کرد: اگر بر روی حوادثترافیکی تمرکز کنیم و میزان آن را کاهش دهیم به این شکل می‌توانیم بسیاری از منابع را ذخیره کنیم که این موضوع یک عزم ملی می‌خواهد و به سادگی نیست. وی ادامه داد: در برخی از کشورها مانند سوئد به دنبال راهکاری برای به صفر رساندن حوادثترافیکی خود هستند به شکلی که در این کشور در یکسال ۲۰۰ نفر فوت می‌شود اما در ایران چیزی حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار نفر فوتی در سال وجود دارد و به اندازه جنگ تحمیلی کشته داریم اما به این موضوع عادت کرده‌ایم در حالی که در کشور اتفاقی عادی به نظر می‌رسد به همین دلیل همه از کنار آن می‌گذرند.*کمیسیون را‌ه‌ها قدرت بازدارندگی لازم را ندارد حیدری، با بیان اینکه در بسیاری از سازمان‌های کشور مانند وزارت کشور یک دبیرخانه برای حوادث ترافیکی نداریم که با تشکیل کار گروه در صدد کنترل سوانح باشیم، گفت: البته کمیسیون ایمنی راه‌ها تشکیل شده است اما در بعضی از موارد نمی‌تواند برای بخش‌های مختلف وظایف را تعریف کند. متخصص اپیدمیولوژی خاطرنشان کرد: برخی مواقع یک تصادف اتفاق می‌افتد اما به دلیل عدم مدیریت صحنه یک تصادف دیگر به تصادف اولیه اضافه می‌شود، یا به دلیل کنترل نکردن آتش سوزی اتفاق می‌افتد با این وجود یک تلفن همگانی مشترک برای هر کدام از ارگانها مانند پلیس، هلال احمر و اورژانس در کشور وجود ندارد و هر کدام شماره ای متفاوت دارند تا به این شکل سازمان های مختلف امداد و نجات را برای حوادث مدیریت کنند.