سارا حبیب الهی / خبرنگار جامعه خبرگزاری موج / وقتی صحن شورای شهر تهران به دلیل سهل انگاری مدیران بهشت زهرای تهران، میزبان درد مادرانی می شود که هجله فرزندان خود را گم کردند مادرانی که تنها خواسته شان این است که به مزار فرزندانشان دستبرد نزنند و ۷۵۰ میلیون تومان ساماندهی برای قبور شهدا خرج فقیران شود.

[video width="704" height="564" mp4="http://mojnews.net/sourcefile/uploads/2016/06/شکایت-خانواده-های-شهدا-به-شورای-شهر.mp4"][/video]