وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور بر اجرای طرح رتبه بندی حرفه ای معلمان کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در نامه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری آمده است: با توجه به تاکید ریاست محترم جمهور به اینجانب،  مبنی بر رفع دغدغه معلمان و ایجاد آرامش و آسودگی خاطر از دوران بازنشستگی، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ضمن اجرای طرح رتبه بندی حرفه ای معلمان کشور گزارشات دوره ای تهیه و ارایه شود. گفتنی است  معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری نیز در نامه‌ای به مدیران صندوق بازنشستگی در سراسر کشور ضمن تاکید بر اجرای طرح رتبه بندی حرفه‌ای معلمان  کشور،  احتساب افزایش ناشی از اجرای تصویب نامه هیات وزیران در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان مشمول طرح را از اول مهرماه ۱۳۹۴ اعلام کرد.