وکیل علی مطهری گفت: برای تعیین تکلیف شایستگی و صلاحیت مرجع رسیدگی به پرونده آمران حمله به علی مطهری، در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور هستیم.

مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده آمران حمله به علی مطهری گفت: شکایت از آمران حمله به علی مطهری از بهمن ماه سال گذشته در دادسرای نظامی شیراز مطرح شد و بازپرس شعبه ۴ دادسرای نظامی با دستور تحقیق از متهمین را بر عهده گرفت. وی افزود: اما چندی پیش آگاه شدیم که ایشان مستندا به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرای نظامی را شایسته صلاحیت رسیدگی ندانسته و استدلال کردند که هرچند همه متهمین نظامی اند اما چون پیشتر نسبت به اتهامات ضاربین در دادگاه عمومی رسیدگی و حکم صادر گردیده است، پس اتهامات آمران نیز در آن دادگاه باید رسیدگی شود. همدانی در خصوص رویه رسیدگی اظهار داشت: بنابراین پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد و پس از رسیدگی، بازپرس آن مرجع به دلیل اینکه جرایم ارتکابی در حوزه نظامیان بوده، دادسرای عمومی و انقلاب را شایسته صلاحیت رسیدگی ندانسته است. وکیل علی مطهری تصریح کرد: برای تعیین تکلیف شایستگی وصلاحیت مرجع رسیدگی به پرونده آمران حمله به علی مطهری، در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور هستیم.