معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: قضات ما باید از ظرفیت های حبس زدا در قوانین استفاده نمایند و از استفاده از مجازات حبس حدالامکان دوری کنند.

به گزارش خبرنگار موج ، حجت الاسلام هادی صادقی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان قم به تبیین سخنان مقام معظم رهبری در خصوص لزوم رسیدگی به مساله زندان پرداخت. وی با اشاره به لزوم وجود زندان در همه جوامع دنیا گفت: آنچه که مدنظر رهبر انقلاب بوده است از یک سو ناظر بر اصلاح قوانین قضایی و از سوی دیگر ظرفیت های مدیریتی  است. صادقی بر ضرورت بازنگری در برخی قوانین تاکید کرد و افزود: قضات ما باید از ظرفیت های حبس زدا در قوانین استفاده نمایند و از استفاده از مجازات حبس حدالامکان دوری کنند. معاون فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: حتی در استفاده از مجازات حبس نیز قضات می توانند از محکومیت های حداقلی استفاده کنند تا آسیب های کمتری متوجه خانواده زندانیان بشود. صادقی اظهار داشت: وجه دیگر فرمایشات حضرت آقا ناظر به زندان و برنامه های اصلاحی آن است که باید از همه ظرفیت های اصلاحی و تربیتی استفاده نمود. وی گفت: مساله زندان مساله کوچکی نیست و  باید این مساله همانطور که در صحبت های رئیس سازمان زندان ها به آن اشاره شد با جدیت پیگیری شود. معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: سازمان زندان ها از دو رکن تامین و تربیت تشکیل شده است و باید به رکن تربیتی آن نیز به اندازه رکن تامین امنیت توجه داشت. دکتر صادقی با بیان اینکه مدیریت زندان ها کار حساسی است گفت: باید نهادهای متولی نیازهای اولیه زندان را تامین کنند تا مدیریت زندان ها بتوانند با تمام توان به فعالیت های اصلاحی و تربیتی بپردازند. وی افزود: امروز نیازمند حرکت علمی و مدیریت جدید در عرصه زندان ها هستیم و خوشبختانه با حضور دکتر جهانگیر در راس زندان های کشور این امکان فراهم شده است تا با رویکردی علمی زندان ها را به دانشگاه انسان سازی تبدیل کنیم. معاون فرهنگی قوه قضاییه اظهار داشت : باید همه زندان ها به کانون های اصلاح و تربیت تبدیل شود تا در کنار توجه به قوانین قضایی و رویکرد استفاده از مجازات های جایگزین در قضات بتوانیم به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص کاهش زندانیان به طور جامع عمل کرده باشیم