یک خودروساز وطنی به دلیل گرانفروشی به مردم محکوم به پرداخت جریمه سنگینی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری موج، آن روزی که جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مقابل خبرنگاران اعلام کرد این سازمان به هیچ وجه از گرفتن حق مردم کوتاه نمی آید و سفارش پذیر نیست، کسی تصور نمی کرد این سازمان در مقابل غول خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو ایستاده و از خودروساز انحصاری وطنی، مطالبه خسارت گرانفروشی کند. اکنون مشخص شده که سازمان تعزیرات حکومتی تاکنون یک شرکت فرعی وابسته به ایران خودرو را تاکنون ۳۵۰۰ میلیارد ریال به دلیل گرانفروشی و احجاف در حق مشتریان، جریمه کرده است. شرکتهای لیزینگ وابسته به ایران خودرو دیزل با گرانفروشی به مردم و اخذ مبالغ خارج از عرف و قانون، کاری کرده اند که تاکنون ایران خودرو دیزل مبلغ ۲۵۹۷ میلیارد ریال به پرداخت جریمه در حق صندوق دولت محکوم شود و همچنین این شرکت مبلغ ۸۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال نیز در حق شاکیانی که از دست این خودروساز به تعزیرات عارض شده بودند، محکوم به پرداخت نقدی شده است. اسناد موجود نشان می دهد ایران خودرو دیزل نسبت به آرای صادره از سوی سازمان تعزیرات به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده ولی تاکنون این دیوان درباره میزان جریمه های صادر شده، رای صادر نکرده و پرونده در دست بررسی است. با وجودی که ایران خودرو نسبت به این آرا اعتراض کرده ولی باز هم به دلیل پذیرفتن تخلف گرانفروشی تاکنون ۶۸۵ میلیارد ریال به شاکیان خصوصی پول داده است تا بلکه از شکایات خود دست بردارند. هر چند این مبالغ از سوی شرکتهای لیزینگی وابسته به ایران خودرو دیزل به مردم پرداخت شده ولی در حسابهای این شرکت به عنوان بدهکار حساب مشتریان منظور کرده اند. گزارشها نشان می دهد در همین زمینه مبلغ ۳۱۹ میلیارذد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابهای این شرکت منظور شده است.