طرح اکرام تبیان هر ساله با مشارکت کاربران وب سایت تبیان و با هدف کمک به نیازمندان اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا سلطانی شیرازی درباره طرح اکرام گفت: موسسه تبیان استفاده از تمامی ظرفیت های خود برای فعالیت های خیرخواهانه و کمک به نیازمندان را از وظایف ذاتی خود می داند. به همین منظور، این موسسه که ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با کاربران خود دارد، از سال های گذشته با ایجاد بستری برای استفاده از ظرفیت ها و جلب حمایت کاربران در راستای تحقق اهداف خیرخواهانه خود، «طرح اکرام» را اجرا می کند. وی ادامه داد: عواید حاصل از مشارکت کاربران وب سایت تبیان و جمع آوری وجوهات نقدی از آن ها، منجر به تهیه و توزیع ۵ تن برنج در میان ۴۸۰ خانوار مستمند جامعه در استان های تهران و سیستان و بلوچستان در ماه رمضان سال ۱۳۹۵ شد. هدف موسسه تبیان از این امر، اشاعه فرهنگ نوع دوستی و دست گیری از نیازمندان در بین کاربران خود است. طرح اکرام تبیان که هرساله با مشارکت کاربران وب سایت تبیان و با هدف کمک به نیازمندان اجرا می شود.