دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با انتقاد از نگاه غربی ها به مسئله مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر گفت: نگاه غرب بی اساس و بی منطق است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد جواد لاریجانی با گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی گفت: باید چهره حقیقی حقوق بشر به دنیا عرضه شود و این در قالب حقوق بشر اسلامی ممکن است؛ چرا که اسلام دین جامع و زنده است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با بیان اینکه اسلام یک دین جهان شمول است، اظهار داشت: همه رنگها و نژادها در اسلام جای دارند و متعلق به همه است. وی به جایگاه حقوق بشر اسلامی در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: به تجربه های دنیا ارزش می نهیم اما غرب در ۷۰ سال اخیر نگاه خودمحوری به حقوق بشر داشته است و این مسئله را تجربه سکولار-لیبرال می داند. لاریجانی ادامه داد: تحمیل تفکر سکولار تحت عنوان حقوق بشر موضوع خودمحورانه و تحمیل گر است به طوری که اگر کسی نگاه آنها را قبول نداشته باشد تحت آماج اتهامات قرار می گیرد. وی افزود: موضع غرب در برابر حقوق بشر منافقانه است و در ارزیابی سایر کشورها هم رفتاری دوگانه دارند و امروز شاهد این هستیم که در قالب حقوق بشر شهروندان خود و دیگر کشورها را در زندانهای مخوف نگاه می دارند. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با افتضاح دانستن رفتار برخی کشورهای مستعد گفت: برخی کشورها در نقض حقوق بشر با هزینه کردن به دنبال تحقق اهداف غرب هستند که این مسئله هم بیانگر به افول رفتن حقوق بشر غربی است. وی اظهار داشت: بزرگداشتی که برای حقوق بشر اسلامی تعیین می کنیم برای نشان دادن جایگاه والای حقوق بشر در اسلام و در نظام جمهوری اسلامی است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی اظهار داشت: چهارشنبه این هفته برای سومین بار جایزه حقوق بشر اسلامی به فعالان این حوزه اعطا خواهد شد. لاریجانی در خصوص تدوین منشور حقوق شهروندی و همکاری ستاد حقوق بشر در این مورد گفت: هر حرکتی که سبب تقویت رفتارهای مبتنی بر تفکر اسلامی در راستای تحقق حقوق شهروندی باشد را ارزشمند می دانیم البته این منشور باید در مجلس مطرح شود و ستاد حقوق بشر هم همکاری لازم را در این خصوص خواهد داشت. وی درباره حذف مجازات اعدام از مجازات مواد مخدر افزود: قانون هنوز تغییر نکرده است و نبرد ما با مسئله مواد مخدر و جرائم آن بی امان است. سوالی که رئیس قوه هم مطرح کردند لزوم بازنگری در رابطه با قانون و کارآمدی آن بود. لاریجانی ادامه داد: کشت مواد مخدر در افغانستان بعد از حضور ناتو، ۴۰برابر شده است و به شوخی هم گفته بودم که ژنرال ها و سناتورها پس از جنگ در آن کشور اقدام به استفاده می کنند. دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به هزینه میلیون دلاری در رابطه با مبارزه با مواد مخدر گفت: نیمی از تولیدات افغانستان به سایر کشورها سرریز می شود و این درحالی است که ما شهیدان بسیاری هم در این رابطه داده ایم. وی با انتقاد از رفتار غربی ها در رابطه با مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر اظهار داشت: نگاه غربی ها بی اساس است و معتقدیم برای جریان سنگین باید مجازات اعدام وجود داشته باشد. در امر قصاص هم معتقدیم حیاتی برای بشر در آن وجود دارد و به نوعی التیام اجتماعی است. به گفته وی، نزدیک به ۵۰درصد از موارد قصاص منجر به رضایت می شود که یک فرآیند اجتماعی سالم است و قصاص هم حق مردم است و نه حق حکومت.