مشاور مدیرعامل و مدیرکل امور استان های سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان در یک هزار نقطه کشور واحد بیمه ای فعال دارد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان تامین اجتماعی، رضا امینی افزود: خدمات این سازمان در مناطق دورافتاده، حاشیه شهرها و استان ها نیز گسترش یافته است؛ ضمن اینکه خدمات حضوری تامین اجتماعی با مراجعه به شعب اصلی، کارگزاری ها و شعب اقماری قابل دستیابی است. وی اظهار داشت: شعب اقماری روش نوینی از ارائه خدمات حضوری بیمه ای است که مرداد ١٣٨۵، اولین شعبه اقماری در کشور ایجاد شد و ٣٠ خدمت توسط شعب اقماری از طریق ارتباط با شعبه اصلی قابل ارائه است. امینی گفت: شعب اقماری به منظور دسترسی بیشتر بیمه شدگان به خدمات سازمان تامین اجتماعی در حاشیه شعب اصلی و بیشتر در مناطقی که از نظر جغرافیایی با مشکل رفت و آمد روبرو هستند و یا کانون تمرکز یا تردد بیمه شدگان و بازنشستگان است، ایجاد می شود. وی با بیان اینکه شعب اقماری شامل دائم و غیر دائم هستند، گفت: شعب اقماری دائم در مناطق دارای بیمه شدگان اندک، ایجاد می شود. امینی گفت: ۵٣٧ شعبه این سازمان در سراسر کشور فعالند که از این تعداد، ١٩٠ شعبه دارای ٢۵٣ شعبه اقماری هستند و از این تعداد، ١٧٨شعبه اقماری دائم و ٧۵ شعبه اقماری غیر دائم است. مشاور مدیرعامل و مدیرکل امور استان های سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: مقدمات و زیر ساخت های خدمات غیرحضوری و اینترنتی برای دسترسی بیشتر بیمه شدگان به خدمات تامین اجتماعی، فراهم شده است و خدمات این سازمان از طریق اینترنت و موبایل در دسترس بیمه شدگان است. این مقام مسوول در تامین اجتماعی افزود: گسترش و توسعه خدمات سازمان تامین اجتماعی به شیوه الکترونیکی و غیر حضوری یک راهبرد است و این سازمان برای ارائه خدمات غیرحضوری با هدف تکریم بیمه شدگان و دسترسی بهتر اهتمام ویژه دارد. براساس آمار ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند هستند.