استاندار لرستان گفت: نیاز است به منظور سنددار کردن مدارس آموزش و پرورش استان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با مدیرکل ثبت احوال آموزش و پرورش جلسه‌ای را تشکیل دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، هوشنگ بازوند در شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: نیاز است به منظور سنددار کردن مدارس آموزش و پرورش استان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با مدیرکل ثبت احوال آموزش و پرورش جلسه‌ای را تشکیل دهند. وی ادامه داد: ۵۰ درصد از منابع اختصاصی و ۵۰ درصد از محل اعتبارات استانداری برای حل این مشکل پرداخت شود البته بخشی امسال پرداخت شود و بخشی سال آینده. استاندار در خصوص ملک آموزش و پرورش اشترینان که به دانشگاه آزاد واحد بروجرد به شرط انجام تعهدات این دانشگاه در قبال آموزش و پرورش واگذار شده است، اضافه کرد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش با کمبود فضای آموزشی مواجه است نیاز است این موضوع به فرماندار ویژه بروجرد گزارش شود و وی نظر خود را اعمال کند. بازوند درخصوص وضعیت مدرسه تبوک روستای گوشه در سیلاخور که بر اثر سد مروک دچار زیان شده است، گفت: آب منطقه‌ای لرستان باید در اولین دریافت تخصیص اعتباراتش مبلغ کارشناسی شده توسط آموزش و پرورش را پرداخت کند.